Det er med en særlig glæde at kunstnersammenslutningen Den Gyldne i 2018 skal udstille i Rundetaarn i København. Udstillingen bliver den sjette i rækken af udstillinger Den Gyldne har arrangeret siden 2008.

Den Gyldne repræsenterer et bredt udvalg af billedkunstnere, der har et fælles ønske om at skabe kunstnerstyrede udstillinger uden indblanding af kommercielle eller censurerende krav.

Den Gyldne kaldte sig oprindeligt "Den gyldne orgeltone i nordisk kunst", men ændrede senere det poetiske navn til den kortere mundrette version. Dog har Den Gyldne fastholdt sin særegne profil, ved et særligt fokus på at vise nordisk kunst som giver udstillingerne en dimension udover det nationale.

Den Gyldne består af godt 20 faste medlemmer, hvis sammensætning dog har ændret sig igennem årenene, og som supplerer sig ved at invitere forskellige gæster til udstillingerne. Og Den Gyldne har inviteret en lang række spændende danske og nordiske kunstnere igennem årene som gæster til udstillingerne på Charlottenborg, hvor sammenslutningens årlige udstillinger har fundet sted i perioden fra 1992 til 2006.Gorm Eriksen
Formand for Den Gyldne